ขายหมวกสาน

หมวกสานไม้ไผ่ ใบลานราคาถูกสุดๆหมวกสานงานไม้ไผ่ ใบลาน
จำหน่ายหมวกสานไม้ไผ่ ใบลานSiamhat งานหัตถกรรมหมวกสานภูมิปัญญาไทย จากชุมชนซึ่งอยู่ในแหล่งผลิตที่มากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ จังหวัดลำพูน ได้ชื่อว่ามีการทำหมวกสานใช้และจำหน่ายมากที่สุด เนื่องจากมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพในการผลิตมากมาย อีกทั้งมีช่างฝีมือที่ได้รับการถ่ายทอดมรดกทางปัญญามาจากรุ่นสู่รุ่น ดั้งเดิมทำแต่เพียงไว้ใช้สอยเอง แต่เมื่อมีคนจากถิ่นอื่นมาได้เห็นผลงานการสานและทำหมวกที่มีทั้งความปราณีต สวยงาม และคงทนจึงได้มีการทำเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ชื่นชอบ ต้องการไว้ใช้สอยจนแพร่หลายและได้รับความนิยมจนถึงทุกวันนี้


 Siamhat ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และเป็นตัวแทนของคนไทยที่อยากส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมดีๆเหล่านี้ไม่ให้สูญหาย จึงได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเสมือนหนึ่งเป็นทั้งผู้เผยแพร่งานฝีมือและช่วยในด้านการจัดจำหน่าย เพื่อที่ช่างฝีมือในชุมชนและลูกหลานจะได้มีรายได้อย่างพอเพียงไม่ละทิ้งมรดกทางปัญญาเหล่านี้ให้สูญไป


Siamhat ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์งานสานโดยเน้นที่หมวกสานเป็นหลัก และกำลังพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อให้ร่วมสมัย มีความเป็น FASHION ตามกระแสโลกาภิวัฒน์ โดยยังรักษามาตรฐานและความเป็นภูมิปัญญาที่สั่งสมมา


Siamhat มองการตลาดไว้ว่า สินค้าหมวกสานนี้ ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ มีความสำคัญเป็นองค์ประกอบของเครื่งแต่งกายเพื่อเสริมให้ดูดีขึ้น ใช้ในกิจกรรมของหมู่คณะ ใช้เป็นสัญลักษณ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ ใช้เป็นของขวัญของชำร่วย นอกจากนี้ก็อย่างที่เรารู้กันคือใช้บังแดดและฝน แต่ทั้งหมดนี้ อยู่ภายใต้ราคาที่ย่อมเยาว์ 


Siamhat แผนงานอนาคตคือการยกระดับสินค้าและการส่งออก สิ่งนี้เราหวังจะช่วยส่งเสริมให้คนมีฝีมือสามารถมีที่ยืนในสังคมอยู่ได้อย่างมีความสุข และหวังที่จะนำเงินเข้ามาพัฒนาประเทศไทยของเรา
อย่างไรก็ดีทั้งหมดนี้จะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีคนไทยด้วยกันเริ่มต้นส่งเสริมกันด้วยการซื้อของไทยใช้ของไทยก่อน