ขายหมวกสาน

หมวกสานไม้ไผ่ ใบลานราคาถูกสุดๆ24.3.54

การส่งสินค้า

วิธีการจัดส่งสินค้าแบบต่างๆ


1.การจัดส่งกับบริษัทไปรษณีย์ไทย

บริการ EMS ในประเทศ ลักษณะบริการ 

 1)   การจัดส่งเอกสาร ส่งของด่วน รวดเร็ว ด้วยระบบการจัดส่งพิเศษ ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
       ทำให้สามารถส่งของได้ทันตามกำหนดเวลา  ถึงมือผู้รับแน่นอน พร้อมทั้งมีระบบการติดตาม
       และตรวจสอบสิ่งของด้วย ระบบ Track & Trace ผ่านเวบไซต์
       http://www.thailandpost.com/ และ Call  Center 1545 
2)  จัดส่งสิ่งของด้วยน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม  
3)  ในกรณีสูญหาย/เสียหายเพราะความผิดพลาดของไปรษณีย์จะชดใช้ภายใน
     วงเงินที่กำหนด (ไม่เกิน 1,000 บาท) 
4)  มาตรฐานการนำจ่ายบริการ EMS ในประเทศนับจากวันที่รับฝากดังนี้

 -พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล                             วันรุ่งขึ้นไม่เกิน 12.00 น. หรอ 16.30 น.
 -พื้นที่กรุงเทพฯ-ภาคอื่น , ภาคอื่น-กรุงเทพฯ        วันรุ่งขึ้นไม่เกิน 16.30 น.
 -พื้นที่ปลายทางภาคเดียวกัน                                วันรุ่งขึ้นไม่เกิน 16.30 น.
 -พื้นที่ปลายทางอื่นๆ                                             ภายใน 2 – 3 วัน

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ
 
-สามารถใช้บริการได้สะดวกด้วยเครือข่ายไปรษณีย์ไทยที่ครอบคลุุม
ทกจังหวัดทั่วประเทศ 
-รับประกันเวลา ทำให้มั่นใจได้ว่าส่งของถึงมือผู้รับตามกำหนด
-มีระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ตลอดเวลา  ด้วยระบบ Track&Trace 

****สอบถามรายละเอียด  ที่ทาการไปรษณีย์ทั่วประเทศ หรือที่ Call Center 1545 

อัตราค่าบริการ EMS ในประเทศ

     พิกัดน้ำหนัก (กรัม)                 อัตราค่าบริการ (บาท/ชิ้น)
        1,001 - 1,500                                       77
        1,501 - 2,000                                       92
        2,001 - 2,500                                     107
        2,501 - 3,000                                     122
        3,001 - 3,500                                     142
        3,501 - 4,000                                     162
        4,001 - 4,500                                     182
        4,501 - 5,000                                     202
        5,001 - 5,500                                     227
        5,501 - 6,000                                     252
        6,001 - 6,500                                     277
        6,501 - 7,000                                     302
        7,001 - 7,500                                     327
        7,501 - 8,000                                     352
        8,001 - 8,500                                     382
        8,501 - 9,000                                     412
        9,001 - 9,500                                     442
        9,501 - 10,000                                   472


***อัตราค่าบริการสําหรับการฝากส่งนํ้าหนักเกิน 10 กิโลกรัมให้เรียกเก็บบริการเพิ่มในอัตรา
      กิโลกรัมละ 15 บาท (เศษของ 1 กิโลกรัมให้คิดเป็น 1 กิโลกรัม)2.กาจัดส่งกับบริษัทขนส่งนิ่มซี่เส็งขนส่ง

-สำหรับแบบธรรมดา ผู้รับไปรับเองที่ศูนย์ส่งสินค้าระยะเวลาประมาณ 2 - 7 วัน ขึ้นอยู่กับระยะทาง
  ราคาปกติโดยประมาณ 80 บาทต่อปริมาตรหมวก 100 ใบ (สำหรับปลายทางกรุงเทพ-ปริมณฑล)


-สำหรับแบบ EXPRESS จัดส่งถึงที่อยู่ผู้รับที่แจ้งไว้ ระยะเวลาประมาณ 2 - 5 วัน ขึ้นอยู่กับระยะทาง
  ราคาปกติโดยประมาณ 250 บาทต่อปริมาตรหมวก 100 ใบ (สำหรับปลายทางอื่นๆ)

ศูนย์รับ-ส่งสินค้า

สี่แยกมหานาค ที่อยู่ 325/78 ถ.ลูกหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
Tel.02-2828490, 02-2816218,02-2827936 Fax.02-28294  
 
จุดลงสินค้าปากคลองตลาด ที่อยู่ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ 10200
Tel.02-6238048,085-1111413   

พุทธมณฑลสายห้า ที่อยู่ สถานีขนส่งสินค้าชานเมือง พุทธมณฑลชานชาลาที่ 1 เลขที่ 133 หมู่ ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
Tel.02-8894600-3 Fax.02-8894607   

จุดลงสินค้าตลาดสี่มุมเมือง ถ.พหลโยธิน คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
Tel.02-9974045  
 
ตลาดไท ที่อยู่ 99/471 ม.10 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel.02-5203381-3 Fax.02-5203383 
  
พุทธมณฑลสายสอง ที่อยู่ 37/8-10 ถ.พุทธมณฑลสาย ซอยสุขาภิบาล 21/1 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Tel.02-4482890-2, 02-4481775
ต่อ 117 Fax.02-448289   

เชียงราย ที่อยู่ 300 หมู่ 26  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  
Tel.053-718045-7, 089-1914492   

เชียงแสน ที่อยู่ 619/4 ม.ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57130
Tel.053-777487, 086-4303869  

ลำปาง ที่อยู่ 31/2 ถ.ไฮเวย์ลำปาง - งาว ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
Tel.054-218913-4   

พะเยา ที่อยู่ 317 หมู่ 17 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
Tel.054-484375-7 Fax.054-484376   

แพร่ ที่อยู่ 204/3 ม.2 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 54000
Tel.054-533718, 086-4303823   


น่าน ที่อยู่ 229 หมู่ที่ 1 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน 55000
Tel.054-600535, 086-4303895   


ลำพูน ที่อยู่ 158 หมู่ 2 ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
Tel.053-553854-6 Fax.053-553856   


สำนักงานใหญ่ ที่อยู่368/2 ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
Tel.053-244801 Fax.053-246934   


3.การจัดส่งกับสายเหนือตอนบน

พื้นที่ให้บริการในการขึ้น-ลงสินค้าและไปรษณียภัณฑ์

เชียงใหม่                                      อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอฝาง
เชียงราย                                       บ้านแม่ขะจาน อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย
                                                     อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอเทิง
พะเยา                                           อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ
                                                     อำเภอปง อำเภอเชียงม่วน
ลำพูน                                           อำเภอเมืองลำพูน
ลำปาง                                          อำเภอเมืองลำปาง อำเภอวังเหนือ
แพร่                                              อำเภอเมืองแพร่ อำเภอเด่นชัย
น่าน                                              อำเภอเมืองน่าน อำเภอสา อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา
                                                     อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง
ตาก                                              อำเภอเมืองตาก อำเภอแม่สอด

อัตราค่าบริการ

ระยะทางไม่เกิน 200  กิโลเมตร            ราคา 40 บาท บวกน้ำหนักกิโลกรัมละ 4 บาท
ระยะทาง 200 - 400  กิโลเมตร             ราคา 45 บาท บวกน้ำหนักกิโลกรัมละ 5 บาท
ระยะทางตั้งแต่  400  กิโลเมตร             ราคา 50 บาท บวกน้ำหนักกิโลกรัมละ 6 บาท4.การจัดส่งแบบอื่นๆ
-ส่งกับการรถไฟ
-ส่งกับรถทัวร์บขส.
-มารับเอง
ฟรี Counter

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น